CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

01/01/2014 10:45  5548

   Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHTDM ngày 02 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trên cơ sở sáp nhập Phòng Thị trường lao động và Trung tâm Tuyển sinh - Hỗ trợ sinh viên; 
   Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu Hiệu trưởng công tác tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp đào tạo đáp ứng theo nhu cầu thị trường lao động.

   Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm gồm 07 người, trong đó: 01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc và 05 cán bộ, viên chức làm việc ở 02 bộ phận: Tư vấn tuyên truyền Tuyển sinh và Thị trường lao động.

Các hoạt động chính của Trung tâm bao gồm:

1.  Hoạt động tư vấn tuyển sinh

 
- Cung cấp thông tin tuyển sinh về các bậc đào tạo: đại học, cao học, liên thông, văn bằng hai,.. giúp thí sinh nắm bắt được những thông tin tuyển sinh của Trường.
- Tư vấn và giải đáp những thắc mắc về ngành nghề đào tạo của Trường; từ đó, thí sinh định hướng nghề nghiệp tương lai, chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở thích và đam mê cũng như điều kiện bản thân.
-  Tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác tư vấn tuyển sinh:
+ Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh;
+ Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển các bậc đào tạo;

2.  Hoạt động hỗ trợ sinh viên

-  Chú trọng đẩy mạnh phối hợp với các khoa tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp với ngành được đào tạo.
- Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa,… giúp người học bổ sung kiến thức thực tế để hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

3.  Hoạt động giới thiệu việc làm

-   Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; đồng thời giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.
-   Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, ngày hội việc làm… nhằm tạo điều kiện cho người học nghề tiếp xúc với nhà tuyển dụng và có thêm thông tin thị trường lao động, tìm được việc làm phù hợp hoặc các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.
-   Thống kê việc làm và khảo sát ý kiến cựu sinh viên và người sử dụng lao động nhằm tham mưu Hiệu trưởng trong việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.
-   Phối hợp với ban liên lạc cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp để cùng với khoa, phòng có liên quan phục vụ công tác thực tập, thực hành, hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm,…

4.  Hỗ trợ các hoạt động khác:

+ Cung cấp trang phục, phục vụ lễ phục tốt nghiệp, bìa bằng, đồng phục thể dục thể thao, logo cài áo... cho sinh viên theo quy định của Trường.
+ Phối hợp khoa Luật, phòng Công tác sinh viên giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp luật cho sinh viên.
+ Phối hợp Đoàn – Hội sinh viên Trường giới thiệu nhà trọ cho tân sinh viên và hỗ trợ sinh viên thi giấy phép lái xe mô tô, ô tô...

 
BGĐ Trung tâm