HỆ THỐNG THÔNG TIN (CNTT)

10/04/2017 11:06  4851

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Hệ thống Thông tin
Mã ngành: 7480104
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Chỉ tiêu: 80
Tổ hợp xét tuyển:  
           - Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           - Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
           - Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
           - Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo