CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

01/01/2014 10:45  7879

   Trung tâm Tuyển sinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHTDM ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng trên cơ sở chia tách Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động; 
     Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm gồm 04 người, trong đó: 01 Giám đốc và 03 chuyên viên .

Các hoạt động chính của Trung tâm bao gồm:

1.  Hoạt động tư vấn tuyển sinh

 
- Cung cấp thông tin tuyển sinh về các bậc đào tạo: đại học, cao học, liên thông, văn bằng hai,.. giúp thí sinh nắm bắt được những thông tin tuyển sinh của Trường.
- Tư vấn và giải đáp những thắc mắc về ngành nghề đào tạo của Trường; từ đó, thí sinh định hướng nghề nghiệp tương lai, chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở thích và đam mê cũng như điều kiện bản thân.
-  Tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác tư vấn tuyển sinh:
+ Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh;
+ Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển các bậc đào tạo;

2.  Hỗ trợ các hoạt động khác:
+ Cung cấp trang phục, phục vụ lễ phục tốt nghiệp, bìa bằng, đồng phục thể dục thể thao, logo cài áo... cho sinh viên theo quy định của Trường.
+ Phối hợp khoa Luật, phòng Công tác sinh viên giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp luật cho sinh viên.
+ Phối hợp Đoàn – Hội sinh viên Trường giới thiệu nhà trọ cho tân sinh viên 

 
BGĐ Trung tâm