CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

01/01/2014 10:45  8383

Trung tâm Tuyển sinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHTDM ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng trên cơ sở chia tách Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động;
Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm gồm 04 người, trong đó: 01 Giám đốc và 03 chuyên viên
.
Các hoạt động chính của Trung tâm bao gồm:
1.  Hoạt động tư vấn tuyển sinh
- Cung cấp thông tin tuyển sinh về các bậc đào tạo: đại học, cao học, liên thông, văn bằng hai,.. giúp thí sinh nắm bắt được những thông tin tuyển sinh của Trường.
- Tư vấn và giải đáp những thắc mắc về ngành nghề đào tạo của Trường; từ đó, thí sinh định hướng nghề nghiệp tương lai, chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở thích và đam mê cũng như điều kiện bản thân.
-  Tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác tư vấn tuyển sinh:
- Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh;
- Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển các bậc đào tạo;
- Tham mưu xây dựng các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường (hệ chính quy và thường xuyên)
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án, thông báo tuyển sinh hằng năm
- Quản lý, theo dõi việc thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hằng năm của Trường
- Tổ chức tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh cho cán bộ, giảng viên tham gia đoàn tư vấn tuyển sinh
- Liên hệ các trường THPT, Sở GD&ĐT trong và ngoài tỉnh trao đổi việc thực hiện hoạt động tư vấn tuyển sinh
- Quản lý việc thông báo, đăng tải thông tin tuyển sinh của Trường trên website, các phương tiện thông tin đại chúng
- Phát hành hồ sơ các hệ. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng xét tuyển đầu vào (hệ chính quy và thường xuyên)
- Phối hợp, hỗ trợ tổ chức nhập học cho tân sinh viên (hệ chính quy và thường xuyên)
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện báo cáo công tác tuyển sinh đại học hằng năm với Bộ GD&ĐT

2.  Hỗ trợ các hoạt động khác:
Phối hợp, hỗ trợ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
 
 
BGĐ Trung tâm