Tuyển sinh Đại học chính quy

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Ngày đăng: 04/01/2019 17:25 | Xem: 38201

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2018 (mã trường: TDM)

Ngày đăng: 12/08/2018 15:57 | Xem: 214771

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, lịch nhập học và hồ sơ nhập học đại học chính quy năm 2018 (mã trường TDM)

Ngày đăng: 08/08/2018 08:39 | Xem: 63425

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 05/08/2018 17:21 | Xem: 246601

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 05/08/2018 17:21 | Xem: 105790

Thông báo Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để xét tuyển vào các ngành đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 20/07/2018 16:30 | Xem: 604

Điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2018 (mã trường: TDM)

Ngày đăng: 17/07/2018 15:18 | Xem: 396031

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2018 (bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. HCM)

Ngày đăng: 16/07/2018 09:14 | Xem: 2650

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng đại học chính quy 2018 bằng phương thức trực tuyến (nguồn: Bộ GD&ĐT)

Ngày đăng: 13/07/2018 07:50 | Xem: 726

Thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 10/07/2018 10:23 | Xem: 29207

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 07/07/2018 14:18 | Xem: 74753

Thông báo xét tuyển đại học chính quy bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày đăng: 04/07/2018 09:43 | Xem: 219

Kế hoạch tổ chức thi năng khiếu đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 03/07/2018 15:45 | Xem: 108

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đại học chính quy 2018

Ngày đăng: 29/06/2018 00:15 | Xem: 372

Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực

Ngày đăng: 26/04/2018 15:56 | Xem: 193

File Hướng dẫn đăng ký dự thi đánh gia năng lực

Ngày đăng: 26/04/2018 15:55 | Xem: 161

Thông báo Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để xét tuyển vào các ngành đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 26/04/2018 15:54 | Xem: 248

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 23/04/2018 09:33 | Xem: 444

Điểm trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2016 và năm 2017

Ngày đăng: 06/04/2018 09:12 | Xem: 12517

Các mốc thời gian cần ghi nhớ cho tuyển sinh năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:50 | Xem: 577

THÔNG BÁO THI VÀ ÔN THI NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 08:56 | Xem: 293

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 08:56 | Xem: 1488

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018

Ngày đăng: 25/01/2018 08:51 | Xem: 420

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 - 2 ngành mới

Ngày đăng: 12/09/2017 09:35 | Xem: 1239

Thông báo Nhận hồ sơ bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 08/08/2017 16:04 | Xem: 1007

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy 2017

Ngày đăng: 30/07/2017 19:49 | Xem: 30913

Thông báo Nhập học Đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 27/07/2017 15:07 | Xem: 3792

Điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2017

Ngày đăng: 13/07/2017 14:33 | Xem: 2601

Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2017

Ngày đăng: 12/07/2017 14:42 | Xem: 1965

Hỏi đáp về công tác xét tuyển năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 07:57 | Xem: 536

Thông báo điểm thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 10/07/2017 10:05 | Xem: 5774

Video Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2017 (nguồn: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn)

Ngày đăng: 10/07/2017 09:36 | Xem: 243

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 06/07/2017 16:20 | Xem: 843

Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ

Ngày đăng: 04/07/2017 20:43 | Xem: 361

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

Ngày đăng: 03/07/2017 16:54 | Xem: 229

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 03/07/2017 09:44 | Xem: 275

Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 28/06/2017 21:35 | Xem: 225

Thông báo thi năng khiếu ngành GDMN, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 28/06/2017 21:34 | Xem: 178

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 26/06/2017 10:54 | Xem: 6196

Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017

Ngày đăng: 20/04/2017 15:47 | Xem: 630

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 13/04/2017 14:26 | Xem: 577

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 07/04/2017 08:58 | Xem: 1723

Thông báo thi và ôn thi năng khiếu đại học chính quy năm 2017 (Cho mã tổ hợp xét tuyển M00, V00 và V001)

Ngày đăng: 17/03/2017 08:08 | Xem: 1085

Thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học đợt xét bổ sung lần 1

Ngày đăng: 01/09/2016 16:45 | Xem: 1619

Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016)

Ngày đăng: 20/08/2016 09:01 | Xem: 1653

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 13/08/2016 15:18 | Xem: 3480

(Mẫu) Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 29/07/2016 09:13 | Xem: 2482

Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 29/07/2016 09:11 | Xem: 5189

Kết quả thi năng khiếu hệ đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 22/07/2016 15:48 | Xem: 946

Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 10/07/2016 08:18 | Xem: 803

Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 26/04/2016 10:55 | Xem: 1381

Thông báo thi và ôn năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 26/04/2016 10:51 | Xem: 1050

Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 26/04/2016 09:07 | Xem: 3127

Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 11/04/2016 15:24 | Xem: 1818

Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 29/02/2016 15:13 | Xem: 1341

Điểm trúng tuyển các ngành Đại học - Cao đẳng năm 2015 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 29/08/2015 16:53 | Xem: 1902

Trả lời - Đặt câu hỏi

Trả lời
Chào bạn.
Năm 2019, Trường đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh theo 4 phương thức sau: 
+  Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
+  Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
+ Phương thức 3: Xét tuyển Thẳng học sinh giỏi năm lớp 12 của các trường THPT trong cả nước
+ Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học năm lớp 12 (học bạ THPT).
Trường đại học Thủ Dầu Một sẽ có từng thông báo cụ thể cho từng phương thức tuyển sinh. 
Vì vậy đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước có thể sự dụng các phương thức xét tuyển 3 và 4. 
Riêng phương thức 1 bạn phải đăng ký kì thi thpt quốc gia tại các sở giáo dục gần nhất nơi mình ở để lấy kết quả xét tuyển vào đại học.
Thông tin liên hệ: 
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline:
 0911022322
T
hân chào
Trả lời
Chào bạn.
Đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy, Trường đào tạo từ căn bản đến nâng cao. Nên không bắt buộc người học phải biết qua ngành đào tạo. Bạn tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin về ngành tại Website Trường bạn nhé : https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/1382
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline:
 0911022322
T
hân chào
Trả lời
Chào bạn.
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển gồm 4 tổ hợp môn sau: 
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
-Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04)
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
-Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)
Em chọn 1 trong 4 tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển vào ngành.
Bạn tham khảo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc theo thông tin sau: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/1401
H
ọc phí của Trường khoảng : 4.500.000đ/ kỳ
** Ngành Văn học bạn tham khảo thông tin tại: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/1395
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Năm 2019 Trường xét tuyển theo 4 phương thức sau:
+  Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
+  Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
+ Phương thức 3: Xét tuyển Thẳng học sinh giỏi năm lớp 12 của các trường THPT trong cả nước
+ Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học năm lớp 12 (học bạ THPT).
Trường đại học Thủ Dầu Một sẽ có từng thông báo cụ thể cho từng phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu từng phương thức bạn nhé.
Bạn tham khảo các thông báo tại website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào


Trả lời
Chào bạn.
Trường đang dự thảo thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2019 vì vậy bạn liên hệ vào cuối tháng 3/2019 bạn nhé.
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào

Trả lời
Chào bạn.
* Ngành Quản lý đất đai (QLĐD): 
+ Áp dụng được các kiến thức chuyên ngành về quản lý dữ liệu đất đai, quản lý quy hoạch, trắc địa, quản lý hành chính về đất đai, quản lý dự án quy hoạch vào việc phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn của địa phuơng, cơ quan, doanh nghiệp.
+ Làm việc trong Bộ phận Quản lý đất đai thuộc Ủy bản nhân dân cấp Tỉnh; Bộ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài Chính; Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật địa chính, Trung tâm đo đạc bản đồ, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, Ủy bân nhân dân cấp tỉnh; làm dịch vụ về tư vấn pháp luật về đất đai, tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai;  trắc địa, đo đạc địa chính, định giá đất và bất động sản, môi giới, kinh doanh, quản lý sàn giao dịch bất động sản, đầu tư phát triển và quản lý bất động sản, công ty tư vấn lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; làm việc trong Ngân hàng với vai trò chuyên viên thẩm định giá đất đai và bất động sản
 
* Ngành quản lý tài nguyên môi trường (QLTN&MT):
+ Vận dụng được các công cụ vào công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở các cấp; vận hành các quy trình công nghệ môi trường; lập kế hoạch xây dựng các chương trình quản lý tài nguyên và môi trường cho cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác; viết ra các báo cáo giám sát, thẩm định, đánh giá tác động môi trường của các dự án.
+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như: Bộ tài nguyên và môi trường, Tổng cục môi trường, Sở tài nguyên và môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng tài nguyên và môi trường quận/huyện, bộ phận quản lý tài nguyên và môi trường cấp xã/phường; các trung tâm quan trắc môi trường; quản lý môi trường trong khối các cơ quan quốc phòng; cảnh sát môi trường; làm việc tại các phòng tài nguyên và môi trường trực thuộc Ban quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất; chuyên viên tại các Công ty tư vấn, giám sát môi trường cho các dự án đầu tư trong và ngoài nước; làm nghiên cứu và quản lý tại các viện môi trường tài nguyên, các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu du lịch sinh thái, khu dự trữ sinh quyển, cán bộ của các tổ chức phi chính phủ.

* Cả 2 ngành đều có rất nhiều cơ hội việc làm. Có thể làm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hay làm ở các công ty tư nhân; tự lập doanh nghiệp về tài nguyên môi trường, lập doanh nghiệp bất động sản, lập công ty đo đạc, quy hoạch đất đai. Nhiều vị trí có mức lương tốt.

* Về học phí: 5300.000d/học kỳ.

Chi tiết liên hệ: 
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào
Trả lời
Chào em.
Năm 2019 Trường đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh theo 4 phương thức, vì vậy em có thể chọn 1 trong bốn phương thức xét tuyển em nhé. Không bắt buộc phải tham gia kì thi đánh giá năng lực.
- Nếu em chỉ tham gia kì thi thpt Quốc gia thì em chỉ cần hoàn thành kì thi thpt đạt tốt nghiệp và lấy kết quả để xét vào đại học em nhé.
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Năm 2019, Trường đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh theo 4 phương thức sau:
+  Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
+  Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
+ Phương thức 3: Xét tuyển Thẳng học sinh giỏi năm lớp 12 của các trường THPT trong cả nước
+ Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học năm lớp 12 (học bạ THPT).
Trường đại học Thủ Dầu Một sẽ có từng thông báo cụ thể cho từng phương thức tuyển sinh. Trường không test năng lực em nhé.
Chi tiết liên hệ: 
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Trường tuyển sinh đại học chính quy theo thời gian của Bộ giáo dục và đào tạo quy đinh và Trường tuyển sinh  theo 4 phương thức sau:
+  Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
+  Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
+ Phương thức 3: Xét tuyển Thẳng học sinh giỏi năm lớp 12 của các trường THPT trong cả nước
+ Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học năm lớp 12 (học bạ THPT).
Trường đại học Thủ Dầu Một sẽ có từng thông báo cụ thể cho từng phương thức tuyển sinh
Bạn tham khảo thông tin tuyển sinh tại website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline:
 0911022322
T
hân chào
Trả lời
Chào bạn.
Bạn có thể tham gia xét học bạ vào Trường hệ chính quy bạn nhé. 
Thời gian và hình thức xét Trường sẽ công bố theo từng phương thức khi có thông báo cụ thể. Bạn theo dõi tại Trang web: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/ThongTinTuyenSinh/4 .
Khi bạn tham gia học đại học chính quy thì bằng cấp là đại học chính quy bạn nhé.
Chi tiết liên hệ: 
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Trường không đào tạo liên thông trái ngành nên bạn không thể tham gia học liên thông ngành kế toán được bạn nhé.
Chi tiết liên hệ: 
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Bạn phải đạt các điều kiện dưới đây:
- Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp phù hợp với ngành đăng ký.
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc đã hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành.
Chi tiết liên hệ: 
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Thân chào


Trả lời
Chào bạn.
Khi nào có danh sách trúng tuyển trường sẽ nhắn tin và gửi vào email cá nhân của bạn bạn nhé.
Trân trọng
Trả lời
Chào bạn.
Hiện tại Trường đang tuyển sinh đại học văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh.
Thời gian đào tạo: 2.5 năm
Chương trình đào tạo : dự kiến 90 tín chỉ
Học phí: dự kiến 5trieu/học kỳ

Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Số 6, Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Website: www.tdmu.edu.vn
Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Facebook: http://Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một
Thân chào