Tuyển sinh Đại học chính quy

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Ngày đăng: 04/01/2019 17:25 | Xem: 9360

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2018 (mã trường: TDM)

Ngày đăng: 12/08/2018 15:57 | Xem: 214623

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, lịch nhập học và hồ sơ nhập học đại học chính quy năm 2018 (mã trường TDM)

Ngày đăng: 08/08/2018 08:39 | Xem: 62836

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 05/08/2018 17:21 | Xem: 246435

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 05/08/2018 17:21 | Xem: 105433

Thông báo Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để xét tuyển vào các ngành đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 20/07/2018 16:30 | Xem: 569

Điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2018 (mã trường: TDM)

Ngày đăng: 17/07/2018 15:18 | Xem: 395963

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2018 (bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. HCM)

Ngày đăng: 16/07/2018 09:14 | Xem: 2614

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng đại học chính quy 2018 bằng phương thức trực tuyến (nguồn: Bộ GD&ĐT)

Ngày đăng: 13/07/2018 07:50 | Xem: 712

Thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 10/07/2018 10:23 | Xem: 29189

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 07/07/2018 14:18 | Xem: 74705

Thông báo xét tuyển đại học chính quy bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày đăng: 04/07/2018 09:43 | Xem: 200

Kế hoạch tổ chức thi năng khiếu đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 03/07/2018 15:45 | Xem: 92

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đại học chính quy 2018

Ngày đăng: 29/06/2018 00:15 | Xem: 209

Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực

Ngày đăng: 26/04/2018 15:56 | Xem: 178

File Hướng dẫn đăng ký dự thi đánh gia năng lực

Ngày đăng: 26/04/2018 15:55 | Xem: 146

Thông báo Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để xét tuyển vào các ngành đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 26/04/2018 15:54 | Xem: 206

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 23/04/2018 09:33 | Xem: 426

Điểm trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2016 và năm 2017

Ngày đăng: 06/04/2018 09:12 | Xem: 12487

Các mốc thời gian cần ghi nhớ cho tuyển sinh năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:50 | Xem: 551

THÔNG BÁO THI VÀ ÔN THI NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 08:56 | Xem: 268

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 08:56 | Xem: 1473

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018

Ngày đăng: 25/01/2018 08:51 | Xem: 402

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 - 2 ngành mới

Ngày đăng: 12/09/2017 09:35 | Xem: 1210

Thông báo Nhận hồ sơ bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 08/08/2017 16:04 | Xem: 983

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy 2017

Ngày đăng: 30/07/2017 19:49 | Xem: 30877

Thông báo Nhập học Đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 27/07/2017 15:07 | Xem: 3763

Điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2017

Ngày đăng: 13/07/2017 14:33 | Xem: 2571

Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2017

Ngày đăng: 12/07/2017 14:42 | Xem: 1936

Hỏi đáp về công tác xét tuyển năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 07:57 | Xem: 515

Thông báo điểm thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 10/07/2017 10:05 | Xem: 5757

Video Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2017 (nguồn: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn)

Ngày đăng: 10/07/2017 09:36 | Xem: 225

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 06/07/2017 16:20 | Xem: 789

Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ

Ngày đăng: 04/07/2017 20:43 | Xem: 337

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

Ngày đăng: 03/07/2017 16:54 | Xem: 212

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 03/07/2017 09:44 | Xem: 258

Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 28/06/2017 21:35 | Xem: 207

Thông báo thi năng khiếu ngành GDMN, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 28/06/2017 21:34 | Xem: 155

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 26/06/2017 10:54 | Xem: 6149

Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017

Ngày đăng: 20/04/2017 15:47 | Xem: 613

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 13/04/2017 14:26 | Xem: 549

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 07/04/2017 08:58 | Xem: 1713

Thông báo thi và ôn thi năng khiếu đại học chính quy năm 2017 (Cho mã tổ hợp xét tuyển M00, V00 và V001)

Ngày đăng: 17/03/2017 08:08 | Xem: 1068

Thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học đợt xét bổ sung lần 1

Ngày đăng: 01/09/2016 16:45 | Xem: 1595

Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016)

Ngày đăng: 20/08/2016 09:01 | Xem: 1635

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 13/08/2016 15:18 | Xem: 3442

(Mẫu) Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 29/07/2016 09:13 | Xem: 2458

Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 29/07/2016 09:11 | Xem: 5174

Kết quả thi năng khiếu hệ đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 22/07/2016 15:48 | Xem: 931

Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 10/07/2016 08:18 | Xem: 797

Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 26/04/2016 10:55 | Xem: 1361

Thông báo thi và ôn năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 26/04/2016 10:51 | Xem: 1026

Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 26/04/2016 09:07 | Xem: 3109

Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng: 11/04/2016 15:24 | Xem: 1790

Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 29/02/2016 15:13 | Xem: 1325

Điểm trúng tuyển các ngành Đại học - Cao đẳng năm 2015 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 29/08/2015 16:53 | Xem: 1862

Trả lời - Đặt câu hỏi

Trả lời
Chào bạn.
Khi nào có danh sách trúng tuyển trường sẽ nhắn tin và gửi vào email cá nhân của bạn bạn nhé.
Trân trọng
Trả lời
Chào bạn.
Hiện tại Trường đang tuyển sinh đại học văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh.
Thời gian đào tạo: 2.5 năm
Chương trình đào tạo : dự kiến 90 tín chỉ
Học phí: dự kiến 5trieu/học kỳ

Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Số 6, Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Website: www.tdmu.edu.vn
Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 - (0274) 3844341
Hotline: 0911022322
Facebook: http://Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Hiện tại trường chỉ đào tạo các lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần thôi bạn nhé.
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Hiện tại trường đang tuyển sinh văn bằng 2. Thời gian hết hạn đăng kí hồ sơ là 16/11/2018. Bạn liên hệ trung tâm để được tư vấn và hướng dẫn
Thông tin liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh 
Hotline: 0911.022322
Điện thoại: 0274.3835677 hoặc 02743844341
Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Theo thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2018, trường không tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non. Bạn có thể tham khảo thông tin đợt mới vào tháng 3/2019 bạn nhé.
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn         
Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341
Hotline: 0911.022.322
Thân chào
Trả lời
Chào em.
Nếu em chỉ tốt nghiệp THPT thì em có thể Xét tuyển kết quả học tập THPT: Thí sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có tổng điểm trung bình của lớp 12 (học bạ cấp 3) thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định.
Hồ sơ đăng ký:
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển; (theo mẫu của Trường Đại học Thủ Dầu Một);
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao công chứng học bạ THPT;
- Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao công chứng chứng minh nhân dân;
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Stt Ngành học Tổ hợp xét tuyển
1  Luật -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
2 Quản trị Kinh doanh -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
3 Ngôn ngữ Anh -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
-Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04)
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
4 Giáo dục Mầm non -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)
5 Công tác Xã hội -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)
6 Ngôn ngữ Trung Quốc -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
-Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04)
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
 

Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn         
Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341
Hotline: 0911.022.322

Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Hiện trường đang tuyển sinh liên thông nhưng không có ngành Tài chính ngân hàng vì vậy bạn không tham gia xét tuyển được. Nếu bạn có nhu cầu học ngành khác thì bạn liên hệ lại nhé.
Bạn tham khảo thông báo tuyển sinh tại đây nhé: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2635
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn     
Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341
Hotline: 0911.022.322
Thân chào

Trả lời
Chào bạn 
- Theo thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2018, trường không tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học ngành Ngôn ngữ Anh, vì vậy em không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển được nhé.
- Dự kiến vào tháng 3/2019 trường sẽ có thông báo đợt 1 năm 2019 bạn nhé.
- Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển kết quả học tập Cao đẳng. Xếp loại tốt nghiệp phải đạt từ trung bình trở lên.
-  Hồ sơ đăng ký:
  1. - Hồ sơ đăng ký xét tuyển; (theo mẫu của Trường Đại học Thủ Dầu Một);
  2. - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng;
  3. - Bản sao công chứng bảng điểm cao đẳng;
  4. - Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao công chứng chứng minh nhân dân;
  5. - Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn         
Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341
Hotline: 0911.022.322

Thân chàoTrả lời
Chào bạn.
Bạn có thể tham gia học thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Anh của Trường đại học Thủ Dầu Một bạn nhé.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn         
Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341
Hotline: 0911.022.322
 Thân chào
Trả lời
Chào bạn.
Hiện tại Trường đang tuyển sinh văn bằng 2 ngành Kế toán , bạn có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Tuyển sinh để mua hồ sơ nhé.
- Thời gian học : thứ 7 và chủ nhật hằng tuần
- Học phí dự kiến: thu theo tín chỉ (khoảng 5 triệu / 1 học kỳ)
- Thời gian đào tạo : 2,5 năm
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ theo ngành, căn cứ vào kết quả học tập của bằng đại học thứ nhất để công nhận thí sinh trúng tuyển, điểm xét tuyển của thí sinh là điểm trung bình trung toàn khóa học theo Bảng điểm kèm theo bằng đại học thứ nhất. Không phân biệt nhóm ngành và ngành đào tạo.
- Hồ sơ bao gồm:
  1. - Hồ sơ đăng ký xét tuyển; (theo mẫu của Trường Đại học Thủ Dầu Một);
  2. - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;
  3. - Bản sao công chứng bảng điểm đại học;
  4. - Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao công chứng chứng minh nhân dân;
  5. - Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn         
Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341
Hotline: 0911.022.322
Đường link: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2633

Thân chào
Trả lời
Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 6/8/2018.
* Nếu bạn trúng tuyển thì TDMU sẽ gửi tin nhắn báo cho bạn biết bạn đã trúng tuyển vào số điện thoại mà các bạn đã đăng ký trên hệ thống.
* Các bạn trúng tuyển trực tiếp đến Trường đại học Thủ Dầu Một để nhận Giấy báo nhập học (Trường sẽ phát Giấy báo nhập học khi các bạn đến Trường làm thủ tục nhập học, Trường sẽ không gửi giấy báo nhập học về nhà cho các bạn).
* Các bạn có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại: https://tdmu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-trung-tuyen
* Các bạn trùng tuyển sẽ thực hiện nhập học theo 2 mốc thời gian sau:
I. NHẬP HỌC TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN NGÀY 12/8/2018
- Từ ngày 07/8/2018 đến 17h00 ngày 12/8/2018 các bạn trúng tuyển, đến trực tiếp Trường Đại học Thủ Dầu Một để làm thủ thủ nhập học, Quá thời hạn này, các bạn không nhập học thì kết quả trúng tuyển không còn giá trị và Trường sẽ từ chối nhập học.
- Hồ nhập học bao gồm:
+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
+ Giấy CMND (02 bản photo)
+ Nộp học phí học kỳ I (sẽ thông báo mức đóng cụ thể vào ngày 06/8/2018)
+ Thẻ bảo hiểm y tế (02 bản photo)
- Địa điểm nhập học: Dãy C1, Trường đại học Thủ Dầu Một
- Các bước thực hiện nhập học như sau:
+ Bước 1: Nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và nhận giấy báo nhập học;
+ Bước 2: Nộp học phí học kỳ I và lệ phí;
+ Bước 3: Kê khai thông tin Bảo hiểm y tế, nộp bản photo Bảo hiểm y tế;
+ Bước 4: Nhận đồng phục thể dục và hồ sơ sinh viên;
+ Bước 5: Nhận giấy vào lớp (giấy này tạm thời thay cho thẻ sinh viên);
+ Bước 6: Chụp hình làm thẻ sinh viên;
+ Bước 7: Kê khai thông tin làm thẻ sinh viên.
II. CÁC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ NỘP VÀO NGÀY ĐI HỌC CHÍNH THỨC (Sẽ phải nộp từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2018)
1. Hồ sơ sinh viên (sẽ được nhận khi đến xác nhận nhập học từ ngày 7-12/8/2018);
2. Giấy báo nhập học (Nộp bản chính các bạn cần sao lưu lại để sử dụng vào việc cá nhân, sau khi nhập học Trường không giải quyết về việc mượn lại Giấy báo nhập học);
3. Học bạ THPT (bản sao chứng thực);
4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao chứng thực);
5. Giấy khai sinh (bản sao);
6. Các giấy tờ ưu tiên - để đối chiếu điểm ưu tiên (Con thương binh, liệt sỹ, bệnh binh, dân tộc ít người…) nếu có;
7. Giấy CMND (bản sao chứng thực); 3 bản
8. Giấy khám sức khỏe do cơ quan Y tế từ cấp Huyện (Thị) trở lên cấp (Không quá 06 tháng);
9. Đối với sinh viên nam trong độ tuổi nhập ngũ (từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi) phải nộp:
+ Giấy “Chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự” do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp;
+ Giấy “Xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự” do Ban chỉ huy quân sự cấp xã cấp.
10. Sổ và thẻ Đoàn (Đối với Đoàn viên)
Thân chào
Trả lời
Chào em.
Em có thể nộp phiếu điểm môn vẽ của Trường em thi về cho trường nhé.
Điện thoại liên hệ: 0911.022.322
Thân chào