Một số thông tin về vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội đối với sinh viên

Ngày đăng: 24/10/2023 08:44 | Xem: 150

Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên

Ngày đăng: 13/10/2023 08:19 | Xem: 103

Miễn, giảm, tạm hoãn học môn GDQP&AN

Ngày đăng: 18/09/2023 07:18 | Xem: 80

Quy định về sử dụng trang phục đối với sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 11/09/2023 13:28 | Xem: 120

Hướng dẫn SV thực hiện chế độ chính sách năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 19/08/2023 08:57 | Xem: 181

Mẫu giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT

Ngày đăng: 14/04/2023 13:37 | Xem: 295

Quyết định số 1945/QĐ-ĐHTDM về việc Ban hành Quy định Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 07/11/2022 09:48 | Xem: 384

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 26/09/2022 21:39 | Xem: 972

Quy định bảo lưu kết quả trúng tuyển

Ngày đăng: 01/08/2022 19:07 | Xem: 897

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 10/01/2022 15:30 | Xem: 1420

Sổ tay cố vấn học tập TDMU

Ngày đăng: 09/08/2020 22:13 | Xem: 2632

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (ưu tiên theo đối tượng)

Ngày đăng: 06/05/2020 14:20 | Xem: 13563

Quy định chuyển trường và quy định học cùng lúc hai chương trình

Ngày đăng: 22/04/2020 10:24 | Xem: 9637

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ TDMU

Ngày đăng: 22/04/2020 08:20 | Xem: 7331

Chuẩn đầu ra đại học chính quy, hệ thường xuyên áp dụng cho khóa 2019 trở về sau

Ngày đăng: 21/04/2020 13:59 | Xem: 7926

Chuẩn đầu ra đại học chính quy, hệ thường xuyên áp dụng cho khóa 2018 trở về trước

Ngày đăng: 21/04/2020 13:58 | Xem: 1103

Số: 899/BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:47 | Xem: 1176

Số: 991/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:44 | Xem: 818

Quy che tuyen sinh năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:41 | Xem: 1061

Thông tư 05/2017/TT - BGDĐT Ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:22 | Xem: 1245

Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:19 | Xem: 1007

Qui chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:15 | Xem: 886

Mẫu Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về người lao động là cựu sinh viên của Trường

Ngày đăng: 30/03/2017 09:43 | Xem: 1951

Mẫu Phiếu khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp

Ngày đăng: 30/03/2017 09:41 | Xem: 1537

Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017

Ngày đăng: 29/09/2016 09:47 | Xem: 1403

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 06/04/2016 11:33 | Xem: 1524

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Ngày đăng: 06/04/2016 11:07 | Xem: 1491

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT v/v ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Ngày đăng: 06/04/2016 10:59 | Xem: 1342

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày đăng: 05/01/2016 21:03 | Xem: 2136

Quy chế đào tạo văn bằng 2

Ngày đăng: 05/01/2016 21:02 | Xem: 1917

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 05/01/2016 20:46 | Xem: 1457

Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 05/01/2016 20:41 | Xem: 1838

Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm tuyển sinh và thị trường lao động Trường đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 14/05/2014 09:40 | Xem: 2004