Thông báo hướng dẫn thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT năm 2024 (Dành cho thí sinh tại tỉnh Bình Dương)

Ngày đăng: 11/04/2024 16:14 | Xem: 1016

Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Ngày đăng: 10/04/2024 14:19 | Xem: 773

Quy định điều kiện xét tốt nghiệp về Ngoại Ngữ, CNTT, Kỹ năng xã hội khóa tuyển sinh 2023 về sau

Ngày đăng: 01/12/2023 08:33 | Xem: 1358

Một số thông tin về vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội đối với sinh viên

Ngày đăng: 24/10/2023 08:44 | Xem: 1196

Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên

Ngày đăng: 13/10/2023 08:19 | Xem: 881

Miễn, giảm, tạm hoãn học môn GDQP&AN

Ngày đăng: 18/09/2023 07:18 | Xem: 769

Quy định về sử dụng trang phục đối với sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 11/09/2023 13:28 | Xem: 827

Hướng dẫn SV thực hiện chế độ chính sách năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 19/08/2023 08:57 | Xem: 860

Mẫu giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT

Ngày đăng: 14/04/2023 13:37 | Xem: 1083

Quyết định số 1945/QĐ-ĐHTDM về việc Ban hành Quy định Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 07/11/2022 09:48 | Xem: 1093

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 26/09/2022 21:39 | Xem: 1874

Quy định bảo lưu kết quả trúng tuyển

Ngày đăng: 01/08/2022 19:07 | Xem: 1674

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 10/01/2022 15:30 | Xem: 2717

Sổ tay cố vấn học tập TDMU

Ngày đăng: 09/08/2020 22:13 | Xem: 3438

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (ưu tiên theo đối tượng)

Ngày đăng: 06/05/2020 14:20 | Xem: 14863

Quy định chuyển trường và quy định học cùng lúc hai chương trình

Ngày đăng: 22/04/2020 10:24 | Xem: 11630

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ TDMU

Ngày đăng: 22/04/2020 08:20 | Xem: 9155

Chuẩn đầu ra đại học chính quy, hệ thường xuyên áp dụng cho khóa 2019 trở về sau

Ngày đăng: 21/04/2020 13:59 | Xem: 10946

Chuẩn đầu ra đại học chính quy, hệ thường xuyên áp dụng cho khóa 2018 trở về trước

Ngày đăng: 21/04/2020 13:58 | Xem: 1787

Số: 899/BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:47 | Xem: 1852

Số: 991/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:44 | Xem: 1485

Quy che tuyen sinh năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:41 | Xem: 1759

Thông tư 05/2017/TT - BGDĐT Ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:22 | Xem: 1911

Qui chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:15 | Xem: 1552

Mẫu Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về người lao động là cựu sinh viên của Trường

Ngày đăng: 30/03/2017 09:43 | Xem: 2734

Mẫu Phiếu khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp

Ngày đăng: 30/03/2017 09:41 | Xem: 2342

Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017

Ngày đăng: 29/09/2016 09:47 | Xem: 2341

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 06/04/2016 11:33 | Xem: 2195

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Ngày đăng: 06/04/2016 11:07 | Xem: 2156

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT v/v ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Ngày đăng: 06/04/2016 10:59 | Xem: 2011

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày đăng: 05/01/2016 21:03 | Xem: 2827

Quy chế đào tạo văn bằng 2

Ngày đăng: 05/01/2016 21:02 | Xem: 2865

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 05/01/2016 20:46 | Xem: 2395

Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 05/01/2016 20:41 | Xem: 2785

Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm tuyển sinh và thị trường lao động Trường đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 14/05/2014 09:40 | Xem: 2689