Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (ưu tiên theo đối tượng)

Ngày đăng: 06/05/2020 14:20 | Xem: 121

Quy định chuyển trường và quy định học cùng lúc hai chương trình

Ngày đăng: 22/04/2020 10:24 | Xem: 298

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ TDMU

Ngày đăng: 22/04/2020 08:20 | Xem: 79

Chuẩn đầu ra đại học chính quy, hệ thường xuyên áp dụng cho khóa 2019 trở về sau

Ngày đăng: 21/04/2020 13:59 | Xem: 159

Chuẩn đầu ra đại học chính quy, hệ thường xuyên áp dụng cho khóa 2018 trở về trước

Ngày đăng: 21/04/2020 13:58 | Xem: 76

Số: 899/BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:47 | Xem: 444

Số: 991/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:44 | Xem: 273

Quy che tuyen sinh năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2018 13:41 | Xem: 293

Thông tư 05/2017/TT - BGDĐT Ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:22 | Xem: 405

Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:19 | Xem: 450

Qui chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017

Ngày đăng: 11/07/2017 17:15 | Xem: 360

Mẫu Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về người lao động là cựu sinh viên của Trường

Ngày đăng: 30/03/2017 09:43 | Xem: 675

Mẫu Phiếu khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp

Ngày đăng: 30/03/2017 09:41 | Xem: 698

Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017

Ngày đăng: 29/09/2016 09:47 | Xem: 760

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Ngày đăng: 06/04/2016 11:33 | Xem: 711

Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Ngày đăng: 06/04/2016 11:07 | Xem: 669

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT v/v ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Ngày đăng: 06/04/2016 10:59 | Xem: 649

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày đăng: 05/01/2016 21:03 | Xem: 927

Quy chế đào tạo văn bằng 2

Ngày đăng: 05/01/2016 21:02 | Xem: 1093

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 05/01/2016 20:46 | Xem: 779

Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 05/01/2016 20:41 | Xem: 848

Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm tuyển sinh và thị trường lao động Trường đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 14/05/2014 09:40 | Xem: 795