Ngành đào tạo Đại học chính quy


KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM

     SƯ PHẠM NGỮ VĂN
     SƯ PHẠM LỊCH SỬ
     GIÁO DỤC TIỂU HỌC
     GIÁO DỤC MẦM NON

KHỐI NGÀNH KINH TẾ

     LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
     QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
     QUẢN TRỊ KINH DOANH
     TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
     KẾ TOÁN

KHỐI NGÀNH NGOẠI NGỮ

     NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
     NGÔN NGỮ ANH

KHỐI NGÀNH MỸ THUẬT – ÂM NHẠC

     ÂM NHẠC
     MỸ THUẬT
     THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
     VĂN HÓA HỌC

KHỐI NGÀNH TỰ NHIÊN – THỰC PHẨM

     ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
     CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
     TOÁN KINH TẾ
     HÓA HỌC

KHỐI NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

     TÂM LÝ HỌC
     CHÍNH TRỊ HỌC
     QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
     LUẬT
     GIÁO DỤC HỌC
     QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
     QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
     KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

     KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
     TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
     CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
     KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
     KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
     KỸ THUẬT ĐIỆN
     KỸ THUẬT PHẦN MỀM
     HỆ THỐNG THÔNG TIN (CNTT)

KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG

     QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
     KỸ NGHỆ GỖ (CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN)
     QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ
     KIẾN TRÚC
     KỸ THUẬT XÂY DỰNG

KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

     DU LỊCH
     QUỐC TẾ HỌC
     ĐỊA LÝ HỌC
     CÔNG TÁC XÃ HỘI
     LỊCH SỬ
     VĂN HỌC