Tuyển sinh Thạc sĩ

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 06/12/2022 08:02 | Xem: 1127

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 23/11/2022 09:44 | Xem: 1143

Thông báo lịch thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 09/11/2022 14:31 | Xem: 1234

Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 09/11/2022 14:30 | Xem: 976

Danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 04/11/2022 16:50 | Xem: 655

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 04/11/2022 15:28 | Xem: 575

LỊCH ÔN TẬP DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 22 NĂM 2022

Ngày đăng: 10/10/2022 16:11 | Xem: 904

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh khóa 22.1 và tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 22.2 năm 2022

Ngày đăng: 01/07/2022 16:27 | Xem: 4024

Thông báo bổ sung thêm đối tượng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 27/05/2022 10:07 | Xem: 2116

Thông báo Thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 25/05/2022 08:27 | Xem: 1278

Lịch Ôn tập các môn dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 09/04/2022 22:35 | Xem: 1839

Lịch học Bổ túc kiến thức Khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 09/04/2022 22:34 | Xem: 1537

Thông báo Điều chỉnh phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 09/04/2022 22:32 | Xem: 2617

Thông báo Tổ chức lớp học Bổ túc kiến thức và Ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 22 Năm 2022

Ngày đăng: 23/03/2022 10:41 | Xem: 1376

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 17/03/2022 16:11 | Xem: 2459