Tuyển sinh Thạc sĩ

Lịch ôn thi trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 22/02/2019 07:47 | Xem: 263

Thông báo ôn thi trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 20/02/2019 14:58 | Xem: 7021

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2019

Ngày đăng: 09/01/2019 14:22 | Xem: 4276

Mẫu phiếu đăng ký học bổ túc kiến thức

Ngày đăng: 04/12/2018 09:33 | Xem: 287

Lịch học bổ túc kiến thức năm 2019

Ngày đăng: 30/11/2018 08:34 | Xem: 9917

Thông báo học bổ túc kiến thức cao học năm 2019

Ngày đăng: 30/11/2018 08:32 | Xem: 11719

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC CAO HỌC KHÓA 5 NĂM 2018

Ngày đăng: 01/10/2018 15:31 | Xem: 1299

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN KỲ THI CAO HỌC NĂM 2018

Ngày đăng: 01/10/2018 15:30 | Xem: 395

KẾT QUẢ TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2018

Ngày đăng: 28/09/2018 07:52 | Xem: 1947

Thông báo danh sách thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ kì thi tuyển sinh cao học khóa 5 năm 2018

Ngày đăng: 31/08/2018 15:53 | Xem: 322

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cao học khóa 5 năm 2018

Ngày đăng: 31/08/2018 15:52 | Xem: 371

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH THẠC SĨ KHÓA 5 NĂM 2018

Ngày đăng: 31/08/2018 15:50 | Xem: 404

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi trình độ thạc sỹ năm 2018 (Nhận hồ sơ đến ngày 15/8/2018)

Ngày đăng: 04/08/2018 08:22 | Xem: 582

Lịch học bổ túc kiến thức năm 2018 - ngành Quản trị Kinh doanh

Ngày đăng: 29/03/2018 16:09 | Xem: 577

Lịch học bổ túc kiến thức năm 2018 - Ngành Quản lý Giáo dục

Ngày đăng: 29/03/2018 16:08 | Xem: 410

Thông báo mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh thạc sỹ khóa 5 năm 2018

Ngày đăng: 01/03/2018 16:38 | Xem: 1187

Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi thạc sỹ năm 2018

Ngày đăng: 01/03/2018 16:37 | Xem: 674

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ Khóa 5 năm 2018

Ngày đăng: 01/03/2018 16:34 | Xem: 13292

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học cao học khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 10/10/2017 15:37 | Xem: 429

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 10/10/2017 15:37 | Xem: 398

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 10/10/2017 15:36 | Xem: 240

Thông báo phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 27/09/2017 15:28 | Xem: 244

Kết quả kỳ thi tuyến sinh cao học khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 27/09/2017 15:28 | Xem: 369

Thông báo Danh sách đủ điều kiện tham gia dự thi thạc sĩ khóa 4 -2017

Ngày đăng: 01/09/2017 08:01 | Xem: 254

Thông báo Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 01/09/2017 08:01 | Xem: 308

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC KHÓA 4

Ngày đăng: 03/07/2017 16:36 | Xem: 479

LỊCH ÔN THI CAO HỌC KHÓA 4 NĂM 2017 ( cập nhật 17 giờ ngày 30/06/2017)

Ngày đăng: 30/06/2017 16:41 | Xem: 450

Thông báo thời khóa biểu ôn thi cao năm 2017

Ngày đăng: 16/06/2017 15:59 | Xem: 1089

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 07/04/2017 10:30 | Xem: 2311

Lịch bổ túc kiến thức các ngành năm 2017

Ngày đăng: 01/04/2017 15:10 | Xem: 575

Thông báo mở lớp ôn tập thi tuyển cao học khóa 4 năm 2017

Ngày đăng: 01/03/2017 16:05 | Xem: 1203

Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2017

Ngày đăng: 28/02/2017 16:30 | Xem: 807

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học (Thạc sĩ ) khóa 3 năm 2016

Ngày đăng: 28/12/2016 08:34 | Xem: 1198

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ - Đợt 2 năm 2016

Ngày đăng: 02/11/2016 09:28 | Xem: 3010

Thông báo mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 (thạc sĩ đợt 2/ 2016)

Ngày đăng: 06/08/2016 08:14 | Xem: 1167

Thông báo hướng dẫn làm thủ tục nhập học bậc cao học đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 10/07/2016 08:41 | Xem: 1041

Thông báo tổ chức tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh bậc cao học đợt 2 năm 2016

Ngày đăng: 10/07/2016 08:39 | Xem: 962

Thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 25/06/2016 09:54 | Xem: 1062

Thông báo quyết định công nhận thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh bậc cao học đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 27/05/2016 07:59 | Xem: 813

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh bậc cao học đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 27/05/2016 07:58 | Xem: 873

Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 25/05/2016 10:17 | Xem: 835

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: 25/04/2016 16:48 | Xem: 1822

Thông báo về việc bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2016

Ngày đăng: 11/01/2016 14:14 | Xem: 2670

Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2015

Ngày đăng: 08/09/2015 10:07 | Xem: 2217

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Ngày đăng: 20/04/2015 15:45 | Xem: 3661