Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 23/11/2022 09:44 | Xem: 163

Thông báo lịch thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 09/11/2022 14:31 | Xem: 426

Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 09/11/2022 14:30 | Xem: 234

Danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 04/11/2022 16:50 | Xem: 251

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 22 năm 2022

Ngày đăng: 04/11/2022 15:28 | Xem: 348

LỊCH ÔN TẬP DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 22 NĂM 2022

Ngày đăng: 10/10/2022 16:11 | Xem: 638

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh khóa 22.1 và tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 22.2 năm 2022

Ngày đăng: 01/07/2022 16:27 | Xem: 3674

Thông báo bổ sung thêm đối tượng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 27/05/2022 10:07 | Xem: 1886

Thông báo Thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 25/05/2022 08:27 | Xem: 1123

Lịch Ôn tập các môn dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 09/04/2022 22:35 | Xem: 1721

Lịch học Bổ túc kiến thức Khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 09/04/2022 22:34 | Xem: 1313

Thông báo Điều chỉnh phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 09/04/2022 22:32 | Xem: 2412

Thông báo Tổ chức lớp học Bổ túc kiến thức và Ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 22 Năm 2022

Ngày đăng: 23/03/2022 10:41 | Xem: 1252

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022

Ngày đăng: 17/03/2022 16:11 | Xem: 1918