Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020

Ngày đăng: 30/07/2020 08:04 | Xem: 564

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2020

Ngày đăng: 09/07/2020 09:21 | Xem: 1407

Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: 09/07/2020 09:20 | Xem: 422

Quy định tổ chức hình thức thi vấn đáp trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày đăng: 09/06/2020 08:42 | Xem: 630

Thông báo lịch ôn thi trình độ thạc sỹ đợt 1 khóa 8 năm 2020

Ngày đăng: 18/05/2020 10:01 | Xem: 1079

Thông báo thời gian ôn thi, thời gian nộp hồ sơ và thời gian thi trình đột thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: 12/05/2020 20:46 | Xem: 1465

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng: 13/03/2020 14:01 | Xem: 1116

Thông báo về việc mở lớp ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khoa 8 đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: 19/02/2020 16:14 | Xem: 2140

Thông báo Kế hoạch xét tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2020

Ngày đăng: 18/02/2020 11:00 | Xem: 2383

Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để dự thi thạc sỹ đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: 06/02/2020 08:42 | Xem: 1578

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 8 Đợt 1 Năm 2020

Ngày đăng: 18/01/2020 08:54 | Xem: 2953

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2020 ngành Kỹ thuật địa chất và ngành Khai thác mỏ

Ngày đăng: 15/01/2020 09:28 | Xem: 256

Thông báo phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Thạc sỹ khóa 7 năm 2019

Ngày đăng: 06/12/2019 16:20 | Xem: 364

Kết quả Tuyển sinh Thạc sỹ khóa 7 năm 2019

Ngày đăng: 06/12/2019 16:14 | Xem: 1160

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Thạc sỹ khóa 7 - Đợt 2 năm 2019

Ngày đăng: 12/11/2019 10:21 | Xem: 1658

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2019

Ngày đăng: 27/07/2019 10:34 | Xem: 3484

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 23/07/2019 22:28 | Xem: 733

Thông báo học bổ túc kiến thức cao học đợt 2 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019 15:18 | Xem: 7126

Mẫu phiếu đăng ký học bổ túc kiến thức

Ngày đăng: 04/12/2018 09:33 | Xem: 840