Tuyển sinh Hệ thường xuyên

Hướng dẫn nhập làm thủ tục nhập học hệ thường xuyên năm 2021

Ngày đăng: 16/11/2021 16:01 | Xem: 2061

Thông báo kết quả tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021

Ngày đăng: 10/11/2021 14:51 | Xem: 6572

Danh sách thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua Ngân hàng - Hệ thường xuyên năm 2021 (Từ ngày 01/06 - 07/11/2021)

Ngày đăng: 08/11/2021 16:22 | Xem: 584

Thông báo tuyển sinh liên thông (Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore)

Ngày đăng: 21/10/2021 09:16 | Xem: 605

Tuyển sinh hệ liên thông (Phối hợp với trường Trung cấp Công Nghệ Bách Khoa - Bình Phước)

Ngày đăng: 02/07/2021 09:08 | Xem: 1293

Hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Hệ thường xuyên năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Ngày đăng: 16/06/2021 22:25 | Xem: 4045

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ hệ thường xuyên đợt 1 năm 2021 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Ngày đăng: 11/06/2021 14:37 | Xem: 2739

Thông báo hướng dẫn giao dịch nộp tiền qua ngân hàng

Ngày đăng: 11/06/2021 14:21 | Xem: 651

Thông báo tuyển sinh liên thông (Phối hợp với Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương)

Ngày đăng: 15/03/2021 14:29 | Xem: 1984

[CẬP NHẬT NGÀY 13_5_2021] Thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021 (Liên thông, Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học)

Ngày đăng: 13/03/2021 11:09 | Xem: 16108