CƠ CẤU TỔ CHỨC

01/02/2015 09:49  6856
STT THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1
Lê Đăng Hoa 
Giám đốc
 
Tel: (0650) 3844674
Email: hoald@tdmu.edu.vn
 
 
   
 
-  Điều hành và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động; hướng dẫn đôn đốc cán bộ, viên chức thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ.
-  Quản lý công tác kế toán, tài chính, kinh doanh của Trung tâm.
- Chủ tài khoản
       
2
Nguyễn Thị Liễu     
Chuyên viên bộ phận Tuyên truyền tư vấn tuyển sinh;
Tel: (0650) 38.44.340
Email: lieunt@tdmu.edu.vn

 
 
-  Thủ quỹ & Thủ kho Trung tâm;
-  Kinh doanh đồng phục, Logo,.. cho sinh viên
-  Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh;

 
3
Phạm Thị Huyền
Chuyên viên bộ phận Tuyên truyền tư vấn tuyển sinh; Văn thư - Lưu trữ 
 
Tel: (0650). 38.35.677
Email: huyenpt@tdmu.edu.vn
 

 

-  Bảo quản và chuyển giao hồ sơ tuyển sinh cho tổ máy tính tuyển sinh;
-  Thống kê tiến độ nhận hồ sơ tuyển sinh;
-  Tư vấn tuyển sinh;
-  Văn thư, lưu trữ của Trung tâm.
 
 
4
Nguyễn Thị Bình
Chuyên viên bộ phận tuyên truyền tư vấn tuyển sinh

Tel: (0650) 38.35.677
Email: binhnt1981@tdmu.edu.vn
 

 


-  Tham mưu lãnh đạo trung tâm phối hợp với các phòng chức năng xây dựng và triển khai các hoạt động về tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh;
-  Thống kê hiệu quả tư vấn tuyển sinh;
- Tư vấn tuyển sinh;