KỸ THUẬT PHẦN MỀM

11/04/2017 11:30  17966
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Phần Mềm
Mã ngành: 7480103
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Chỉ tiêu: 100
Mã tổ hợp xét tuyển:
     -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
     -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
     -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
     -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo