KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

11/04/2017 14:03  2842
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Khoa học Môi trường
Mã ngành: 7440301
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 50
Mã tổ hợp xét tuyển:
           -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
           -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)
           -Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo