KỸ THUẬT ĐIỆN

11/04/2017 14:24  36536
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Điện 
Mã ngành: 7520201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Chỉ tiêu: 80
Tổ hợp môn xét tuyển: 
            -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
            -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
            -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
            -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo