KỸ THUẬT XÂY DỰNG

11/04/2017 14:31  13903
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Xây dựng
Mã ngành: 7580201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Chỉ tiêu: 60
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
       -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
       -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo