KIẾN TRÚC

11/04/2017 14:37  2584
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kiến trúc
Mã ngành: 7580101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kiến trúc Sư

Chỉ tiêu: 60
Tổ hợp môn xét tuyển:
         -Toán, Vật lí, Năng khiếu (V00)
         -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
 (V01)
         -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
         -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo