HÓA HỌC

11/04/2017 15:02  2678
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Hóa học
Mã ngành: 7440112
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 80
Tổ hợp môn xét tuyển:
           -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)
           -Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)
           -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: