QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

11/04/2017 15:11  2360
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quy hoạch Vùng và Đô thị
Mã ngành: 7580105
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kiến trúc sư

Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển:
             -Toán, Vật lí, Năng khiếu (V00)
             -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
             -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
             -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo