TOÁN HỌC

11/04/2017 15:23  2283
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Toán học
Mã ngành: 7460101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
           -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
           -Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)
           -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: