QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

11/04/2017 15:36  39142
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Công nghiệp
Mã ngành: 7510601
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
                 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
                 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
                 -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
                 -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: