GIÁO DỤC HỌC

11/04/2017 15:44  3151
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Giáo dục Học
Mã ngành: 7140101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển:
            -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
            -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
            -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
            -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo