NGÔN NGỮ ANH

11/04/2017 15:51  150873
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 270
Tổ hợp môn xét tuyển:
            -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
            -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
            -Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (D15)
            -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo