NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

11/04/2017 15:56  124795
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã ngành: 7220204
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 270
Tổ hợp môn xét tuyển:
                 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
                -Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04)
                -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
                -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo