CÔNG TÁC XÃ HỘI

11/04/2017 16:01  2434
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Công tác Xã hội
Mã ngành: 7760101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
               -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
               -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)
               -Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo