GIÁO DỤC MẦM NON

11/04/2017 16:05  5192
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Giáo dục Mầm non
Mã ngành: 7140201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân
Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển: 
          -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo