GIÁO DỤC TIỂU HỌC

11/04/2017 16:09  4685
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Giáo dục Tiểu học
Mã ngành: 7140202
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 100
Tổ hợp môn xét tuyển:
                -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
                -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
                -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
                -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo