QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

17/05/2017 09:35  6891
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Đất đai
Mã ngành: 7850103
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân
Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
               -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
               -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)
               -Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo