ĐỊA LÝ HỌC

17/05/2017 10:02  4657
THÔNG TIN CHUNG:
Ngành đào tạo: Địa lý Học
Mã ngành: 
7310501
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

  Tổ hợp môn xét tuyển:
            -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
            -Toán, Lịch sử, Địa lí (A07)
            -Ngữ văn, KHXH, Vật lí (C24)
            -Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh (D15)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: