CHÍNH TRỊ HỌC

14/09/2017 08:21  6821
THÔNG TIN CHUNG:
Ngành đào tạo: Chính Trị Học
Mã ngành: 7
310201.
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 70
Mã tổ hợp xét tuyển:  
           - Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
           - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
           - Ngữ Văn, Lịch sử, GDCD (C19)
           - Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo