LỊCH SỬ VỆT NAM

14/12/2017 09:07  985
1. Khái quát về ngành đào tạo:
Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam theo định hướng nghiên cứu giúp cho học viên không chỉ nắm vững lý thuyết ở trình độ cơ sở ngành mà còn ở chuyên ngành; có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam; đồng thời giúp cho học viên trang bị những kiến thức chuyên ngành, phương pháp luận và phương pháp  giảng dạy những học phần và chuyên đề lịch sử Việt Nam cho sinh viên các trường  Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; đồng thời giúp cho học viên có đầy đủ kiến thức rộng, sâu về lịch sử Việt Nam để có thể tuyên truyền, quảng bá những vấn đề về lịch sử - văn hóa Việt Nam trong các môi trường công tác khác, như: tuyên giáo, du lịch, văn hóa, truyền thông, báo chí, lưu trữ, bảo tồn và các cơ quan hoạch định những chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc.
2. Chuẩn đầu ra cụ thể:
- Về kiến thức: Học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản về khoa học lịch sử, các kiến thức cập nhật và chuyên sâu về Lịch sử Việt Nam trong sự phát triển chung của lịch sử thế giới cũng như đặc thù của khu vực; nắm vững được hệ thống phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử, các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành, các phương pháp và phương tiện giảng dạy hiện đại hỗ trợ cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam.
- Về kỹ năng: Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng độc lập nghiên cứu, giải quyết các vấn đề của Lịch sử Việt Nam trong bối cảnh thế giới qua các thời kỳ biến thiên của lịch sử từ khởi thủy đến hiện tại; hiểu biết được khả năng phát triển của dân tộc trong sự phát triển chung của nhân loại trong  xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay; có khả năng vận dụng tốt các phương pháp luận sử học cũng như các phương pháp vào việc nghiên cứu và giảng dạy, quảng bá lịch sử - văn hóa Việt Nam.

 

3. Đối tượng tuyển sinh:
Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của Đại học Thủ Dầu Một.
4. Nội dung, phương thức đào tạo:
Khối lượng kiến thức cho toàn khóa học là 60 tín chỉ bao gồm các học phần về kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp.
5. Khả năng phát triển năng lực sau tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, học viên có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Tỉnh, cấp Bộ và cấp Nhà Nước; có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh và học tập đạt học vị Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam; có khả năng giảng dạy Lịch sử ở các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học; làm công tác quản lý hoặc chuyên viên ở các cơ quan quản lý giáo dục, quản lý văn hóa, hành chính hoặc làm công tác tuyên giáo; có thể giữ các cương vị cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Đảng, Ban – ngành, đoàn thể...từ Trung ương đến địa phương.
6. Khả năng học lên bậc học cao hơn:
Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ tiến sỹ.