VĂN HỌC VIỆT NAM

14/12/2017 09:38  888
1. Giới thiệu về ngành
Đến với ngành đào tạo  thạc sĩ Văn học Việt Nam tại trường Đại học Thủ Dầu Một, học viên được:
- Trang bị, cập nhật những kiến thức về Văn học Việt Nam, nâng cao kiến thức liên ngành hỗ trợ hiệu quả cho nghiên cứu chuyên ngành đồng thời cung cấp kiến thức về văn học và đặc biệt là văn học Việt Nam ở bậc cao (chưa được dạy ở chương trình Cử nhân)
- Cung cấp những kiến thức mang tính bổ trợ của nhóm ngành nghiên cứu văn học về phương pháp nghiên cứu và những lĩnh vực nghiên cứu tương cận để có thể phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu văn học Việt Nam;
- Có cơ hội được trải nghiệm, tham gia thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tương tác với các giảng viên, đơn vị chuyên môn thuộc Viện, ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kiến thức Văn học Việt Nam trong công tác, nghề nghiệp của mình.
 
2.Chuẩn đầu ra
- Ứng dụng nhuần nhuyễn kiến thức của một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan đến ngành.
- Hiểu kiến thức l luận của phương Đông và phương Tây có liên quan tới văn học dân tộc
- Nâng cao kiến thức về lịch sử Văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại
- Nâng cao khả năng tự nghiên cứu đối với những vấn đề do thực tiễn văn học Việt Nam đặt ra

 

(Nguồn ảnh: trithucvietbook.com)
 
3.Xu hướng phát triển
Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có tính cạnh tranh toàn cầu như hiện nay, việc nâng cao chuyên môn, phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu là một xu hướng phát triển tất yếu. Vì thế, ngành đào tạo Thạc sĩ Văn học Việt Nam là ngành học đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội. Người học sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên sâu về văn học Việt Nam cùng những phương pháp tiếp cận để nghiên cứu văn học Việt Nam; Phát huy ý tưởng khoa học, khám phá và nghiên cứu các vấn đề văn học trên cơ sở tư duy phản biện, tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo; Thực hiện công việc ở các vị tr nghiên cứu, giảng dạy, hoặc các vị tr khác thuộc lĩnh vực  chuyên ngành đào tạo tại địa phương cũng như trên cả nước. Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình, người học còn có cơ hội học tiếp ở trình độ chuyên môn cao hơn.
 
4.Vị trí ngành trong xã hội
- Làm công tác nghiên cứu khoa học ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu văn học Giảng dạy ở trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Hoạt động ở một số lĩnh vực khác của ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Ứng viên chương trình đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành đúng, hoặc chuyên ngành gần như: Ngôn ngữ Việt Nam, Lý luận văn học, Văn hóa học, Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.

 

 
5.Đối tượng tuyển sinh
- Đối tượng dự thi (không phải học bổ túc kiến thức): Tốt nghiệp đại học các ngành, chuyên ngành Văn học, Ngữ văn, Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ học, Hán Nôm.
- Đối tượng dự thi (phải học bổ túc kiến thức): Tốt nghiệp đại học các ngành gần như:
+ Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Nhật, Ngôn ngữ và văn hoá Phương Đông; 
+ Văn hóa học, Việt Nam học, Văn hoá dân tộc, Văn hóa quần chúng, Du lịch; 
+ Lí luận Mĩ thuật, Lí luận Nghệ thuật, Lí luận Âm nhạc, Lí luận Sân khấu, Lí luận Điện ảnh; 
+ Triết học, Nhân học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Châu Á học, Báo chí, Truyền thông đại chúng.