KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

14/12/2017 09:38  1177
1. Khái quát ngành đào tạo
- Nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trực tiếp cho vùng đông nam bộ và một số khu vục khác trong cả nước, đến nay Trường đại học Thủ Dầu Một đã đào tạo được 04 khóa Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường. Ngành thạc sỉ ngành KHMT luôn chú trọng chú trọng đào tạo lý thuyết nghiên cứu ứng dụng vào trong thực tiễn với phương châm: “học phải làm và ứng dụng được” đang ngày càng được khẳng định chất lượng đào tạo của Ngành.
- Ngành khoa học môi trường là một trong các ngành nghiên có thể cứu độc lập cũng như nghiên cứu theo nhóm, trên cơ sở kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực liên quan như Sinh học, Hóa học, toán học, vật lý… Ngành nghiên cứu mối liên hệ giữa con người và môi trường xung quanh trong đó có nghiên cứu các giải pháp gắn liền phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững, trong đó có nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chống ngập, chống hạn mặn, giải pháp về xử lý ô nhiễm không khí, đất, nước, đánh giá tác động qua lại giữa biến đổi khí hậu đến tốc độ phát triển đô thị và công nghiệp,… 
 
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học môi trường tại Trường Đại học Thủ Dầu Một theo định hướng nghiên cứu, chú trọng nghiên cứu những thành tựu khoa học trong lĩnh vực môi trường và khả năng vận dụng những thành tựu đó trong công việc và nghiên cứu. Chương trình cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về nguyên lý, bản chất các hiện tượng môi trường và ô nhiễm môi trường với phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, khám phá và thử nghiệm những giải pháp mới trong công tác xử lý, bảo vệ môi trường trên cơ sở tư duy phản biện, tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, tư vấn về môi trường hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ Khoa học môi trường, ngành phù hợp và các ngành gần do đó học viên sau khi tốt nghiệp có thể: 
- Trở thành nghiên cứu viên độc lập hoặc thành viên của các nhóm nghiên cứu trong các viện, trường hay các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
- Trở thành giảng viên tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.
- Chuyên viên làm việc tại các cơ quan nhà nước; các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước.
- Và có đủ kiến thức học tập và nghiên cứu trọn đời.
3. Đội ngũ giảng viên
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và nghiên cứu của ngành Khoa học Môi trường giàu kinh nghiệm, giảng viên phần lớn được đào tạo tại các nước tiên tiến trên thế giới. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của ngành bao gồm:  PGS. TS Chế Đình Lý, TS. Đào Minh Trung, TS. Nguyễn Thị Liên Thương, TS. Trần Thị Anh Thư, TS Đinh Thanh Sang, TS. Ngô Đại Hùng và một số chuyên gia thỉnh giảng như PGS.TS Đinh Xuân Thắng, PGS.TS Nguyễn Võ Châu Ngân, TS. Nguyễn Xuân Dũ, PGS. TS. Trần Tiến Khôi, PGS.TS. Lê Đức Trung, TS. Đỗ Thị Thu Huyền... 
 
4. Đối tượng tuyển sinh
- Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi các chuyên ngành đúng: Khoa học Môi Trường, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường.
- Đối tượng dự thi ngành đúng: Thí sinh tốt nghiệp đại học các chuyên ngành đúng nhưng chưa đủ điều kiện tuyển thẳng.
- Đối tượng dự thi ngành gần: gồm những ngành liên quan đến Sinh học, Hóa học, Địa lý, Trắc địa, Bản đồ, Kinh tế, Đất đai, Thổ nhưỡng, Khí tượng, Thủy văn, Xây dựng, Cấp thoát nước, Lâm nghiệp, Nông nghiệp … 
 
5. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo là 2 năm với tổng số tín chỉ là 60. Thời gian học được bố trí vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
6. Khả năng phát triển năng lực sau tốt nghiệp
- Học viên sau tốt nghiệp có thể làm việc với vai trò là giảng viên; nghiên cứu viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành môi trường;
- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục môi trường, Sở tài nguyên và môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng tài nguyên và môi trường…;
- Làm việc với vai trò là chuyên viên môi trường tại các doanh nghiệp, các công ty, tập đoàn công nghiệp;
- Thành lập công ty hoạt động độc lập trong lĩnh vực môi trường;
- Trở thành Chuyên gia tư vấn, đánh giá tác động, quản lý môi trường đô thị và khu dân cư, quản lý dự án môi trường – tài nguyên.
7. Khả năng học lên bậc cao hơn
Được quyền dự tuyển đào tạo bậc tiến sĩ các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường hoặc các ngành tương đương khác trong và ngoài nước.