KẾ TOÁN

14/12/2017 09:38  1289

 
1. Khái quát về chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ kế toán được xây dựng theo khung năng lực trình độ giáo dục quốc gia (đạt trình độ bậc 7) có thời lượng 60 tín chỉ, chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán cho người học. 
Chương trình gồm có 3 nội dung gồm phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành.
Phần kiến thức chung gồm học phần triết học, tư duy biện luận ứng dụng, phương pháp nghiên cứu khoa học. Phần kiến thức cơ sở ngành gồm các học phần cơ sở của ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Phần kiến thức chuyên ngành người học được học các học phần chuyên sâu ngành Kế toán như: Kế toán tài chính nâng cao, Kế toán quản trị nâng cao, Kiểm toán nâng cao, Kiểm soát nội bộ, phân tích báo cáo tài chính, chính sách tài chính tiền tệ trong giai đoạn hội nhập, luận văn thạc sĩ có thời lượng 17 tín chỉ (chiếm tỷ trọng 28.3% trên tổng thời lượng của chương trình đào tạo).

 

 
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Về kiến thức căn bản và kiến thức nâng cao
- Hiểu biết sâu những lý thuyết kế toán. Nắm vững bản chất lý thuyết kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, phân tích báo cáo tài chính. 
- Nắm vững kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong ngành kế toán. Hiểu rõ các trường phái nghiên cứu trong kế toán và ứng dụng được trong nghiên cứu ở Việt Nam.
- Ứng dụng thành thạo, sáng tạo các nguyên tắc kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính trong đánh giá và tư vấn.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê phổ biến như SPSS
2.2. Về kỹ năng 
+ Kỹ năng cơ bản 
- Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo 
- Có khả năng phát hiện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế toán
- Phát triển kỹ năng phê phán, đánh giá 
- Có kỹ năng tổ chức ứng dụng các nguyên lý vào thực tiễn 
+ Kỹ năng nghề nghiệp 
- Có kỹ năng phê phán, đánh giá; kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 
- Vận dụng tốt các nguyên lý kế toán, kiểm toán để giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh trong đơn vị công tác.
- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực kế toán
- Có khả năng hoạt động chuyên môn kế toán 
2.3. Thái độ và hành vi 
   *Ý thức 
- Có tinh thần nghiên cứu khoa học, có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần cầu tiến, chuyên nghiệp trong công việc
- Có đạo đức cá nhân, đạo đức khoa học, và đạo đức nghề nghiệp 
- Có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp. 
   *Hành vi 
- Tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy, quy định của doanh nghiệp.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Trung thực, liêm chính, tuân thủ đạo đức và văn hóa kinh doanh.
 
3. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối tượng dự thi (Không phải học Bổ túc kiến thức)
Tốt nghiệp đại học các ngành, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
- Đối tượng dự thi (phải học Bổ túc kiên thức)
Tốt nghiệp đại học thuộc các nhóm ngành Kinh doanh, Tài chính - ngân hàng - Bảo hiểm, Quản trị - Quản lý.
4. Nội dung phương thức đào tạo:
Nội dung phương thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức chính quy không tập trung (học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).
5. Khả năng phát triển sau khi tốt nghiệp
Thạc sĩ kế toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập, sáng tạo ứng dụng trong môi trường thực tế nghề nghiệp, công việc có thể đảm nhận: 
- Ở các trường cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
- Ở các công ty kiểm toán, các công ty chứng khoán, các tổ chức tư vấn, các quỹ đầu tư: Hoạt động phân tích, đánh giá, tư vấn.
- Ở cơ quan quản lý nhà nước: Xây dựng, đánh giá chính sách vĩ mô về tài chính, kế toán, thuế.
6. Khả năng học lên bậc học cao hơn: Người học có thể học lên bậc đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định của BGDĐT.