HỆ THỐNG THÔNG TIN

14/12/2017 09:38  1193
1. Khái quát về ngành đào tạo
Công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là số hóa, kết nối và phân tích dữ liệu lớn. Chương trình thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin được thiết kế theo định hướng ứng dụng về khoa học phân tích dữ liệu (Data Science and Analytics). Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về học máy, khai phá dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn và kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn.
2. Chuẩn đầu ra cụ thể
Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, học viên có khả năng:
+ Kiến thức
Áp dụng các kiến thức toán học, thống kê và quản lý vào ngành Hệ thống thông tin.
Đánh giá để chọn lựa các phương pháp giải quyết thích hợp cho các vấn đề trong các hệ thống thông tin.
Thiết kế quy trình, mô hình, thuật toán giải quyết các vấn đề đáp ứng yêu cầu đặt ra.
+ Kỹ năng chung
Áp dụng tư duy biện luận, sáng tạo và kỹ năng nghiên cứu liên quan đến các vấn đề của hệ thống thông tin một cách có hiệu quả.
Lập kế hoạch, tổ chức và tham gia các nhóm dự án nghiên cứu quốc gia, quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan trong - ngoài nước bằng đa phương tiện.
+ Kỹ năng nghề nghiệp
Sử dụng thành thạo các công cụ và kỹ thuật đương đại trong ngành hệ thống thông tin.
Nghiên cứu phát triển các giải pháp phù hợp với các vấn đề thực tế trong ngành hệ thống thông tin.
+ Thái độ
Nhận thức về trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp.
Thể hiện ý chí khởi nghiệp và học tập suốt đời nhằm đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.3. Cơ hội việc làm
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu; Quản lý thông tin.
 • Chuyên viên đào tạo chuyên môn hệ thống thông tin cho tổ chức, đoàn thể.
 • Bộ phận quản trị, bộ phận IT tại các công ty, kể cả công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ và các lĩnh vực khác như ngân hàng, y tế, giáo dục, giải trí…
 • Trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học viên, trung tâm có đào tạo Công nghệ thông tin.
4. Thu nhập
Học viên ngành phân tích dữ liệu có thu nhập từ 15 – 25 triệu/ tháng (Theo báo cáo khảo sát lương năm 2019 tại https://www.navigosgroup.com)

5. Xu hướng phát triển
Ứng dụng khoa học phân tích dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất thông minh, Internet of Things, Cloud computing, Blockchain, hỗ trợ ra quyết định và dự báo trong nhiều lĩnh vực, nhiều đơn vị tổ chức khác nhau. 
6. Vị trí của nghề trong xã hội
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin, học viên có thể làm việc ở các vị trí sau:

 • Data Scientist - Chuyên viên khai phá dữ liệu và xây dựng mô hình
 • Data Analyst - Chuyên viên phân tích dữ liệu
 • Data Architect - Chuyên viên/chuyên gia kiến trúc dữ liệu
 • Data Engineer - Kỹ sư phát triển và tích hợp cơ sở dữ liệu
 • Statistician - Chuyên viên phân tích thống kê
 • Database Administrator - Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu
 • Data & Analytics Manager - Quản lý (trưởng phòng/ giám đốc) phân tích dữ liệu
 • Giám đốc thông tin (CIO), cán bộ quản lý dự án
 • Giáo viên, giảng viên các trường liên quan đến ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu…