THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

28/02/2019 10:42  12158
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Thiết kế đồ họa
Mã ngành: 7210403
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Năng khiếu (V00)
       -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01)
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo