KỸ NGHỆ GỖ (CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN)

28/02/2019 10:47  6692
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Công nghệ Chế biến Lâm sản
Mã ngành: 7549001
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
       -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)
       -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo