QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

28/02/2019 10:51  1979
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Đô thị
Mã ngành: 7580105
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Năng khiếu (V00)
       -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01)
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: