TÂM LÝ HỌC

28/02/2019 11:01  1019
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Tâm lý học
Mã ngành: 7310401
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Ngữ văn. Lịch sử, Địa lý (C00) 
       -
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
       -Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)
       -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: