TÂM LÝ HỌC

28/02/2019 11:01  2403
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Tâm lý học
Mã ngành: 7310401
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08)
       -
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
       -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
       -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo