Lịch học của Tân sinh viên năm 2019

31/07/2019 09:42  10398
TT Ngành học Mã ngành Thời gian Địa điểm Khoa
1 Kế toán 7340301 8h00, ngày 17/8/2019 Hội trường 2 Khoa Kinh tế
2 Quản trị Kinh doanh 7340101 8h00, ngày 17/8/2019 Hội trường 1
3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 8h00, ngày 17/8/2019 E3-102
4 Quản lý Công nghiệp 7510601 8h00, ngày 17/8/2019 E3-101
5 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 8h00, ngày 17/8/2019 E3-104
6 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 8h00, ngày 17/8/2019 I1-101 Khoa Kiến trúc
7 Kiến trúc 7580101 8h00, ngày 17/8/2019 I1-102
8 Thiết kế Đồ họa 7210403 8h00, ngày 17/8/2019 I1-103
9 Công nghệ Chế biến Lâm sản (Kỹ nghệ gỗ) 7549001 8h00, ngày 17/8/2019 I1-104
10 Quy hoạch Vùng và Đô thị 7580105 8h00, ngày 17/8/2019 I1-105
11 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 8h00, ngày 17/8/2019 E2-101 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ
12 Kỹ thuật Điện 7520201 8h00, ngày 17/8/2019 E3-103
13 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 8h00, ngày 17/8/2019 E2-102
14 Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin 7480103 8h00, ngày 17/8/2019 F2-101
15 Hệ thống Thông tin – Công nghệ Thông tin 7480104 8h00, ngày 17/8/2019 E2-103
16 Công nghệ Kỹ thuật ô tô 7510205 8h00, ngày 17/8/2019 E2-104
17 Toán học 7460101 14h00, ngày 17/8/2019 I1-101 Khoa Khoa học tự nhiên
18 Vật lý học 7440102 14h00, ngày 17/8/2019 I1-102
19 Hóa học 7440112 14h00, ngày 17/8/2019 E3-102
20 Sinh học Ứng dụng 7420203 14h00, ngày 17/8/2019 F2-101
21 Khoa học Môi trường 7440301 14h00, ngày 17/8/2019 E3-103
22 Quản lý Nhà nước 7310205 8h00, ngày 18/8/2019 E3-103 Khoa Khoa học quản lý
23 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 8h00, ngày 18/8/2019 F2-101
24 Quản lý Đất đai 7850103 8h00, ngày 18/8/2019 I1-101
25 Luật 7380101 8h00, ngày 18/8/2019 Hội trường 1
26 Chính trị học 7310201 8h00, ngày 18/8/2019 I1-102
27 Tâm lý học 7310401 8h00, ngày 18/8/2019 I1-103
28 Ngôn ngữ Anh 7220201 14h00, ngày 17/8/2019 Hội trường 1 Khoa Ngoại ngữ
29 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 14h00, ngày 17/8/2019 Hội trường 2
30 Quốc tế học 7310601 14h00, ngày 17/8/2019 I1-201 Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
31 Công tác Xã hội 7760101 14h00, ngày 17/8/2019 I1-202
32 Văn hóa học 7229040 14h00, ngày 17/8/2019 I1-203
33 Văn học 7229030 14h00, ngày 17/8/2019 I1-204
34 Địa lý học 7310501 14h00, ngày 17/8/2019 I1-205
35 Lịch sử 7229010 14h00, ngày 17/8/2019 I1-105
36 Giáo dục học 7140101 8h00, ngày 18/8/2019 I1-104 Khoa sư phạm
37 Giáo dục Mầm non 7140201 8h00, ngày 18/8/2019 I1-105
38 Giáo dục Tiểu học 7140202 8h00, ngày 18/8/2019 E3-102

LÃNH ĐẠO CÁC KHOA, CÙNG VỚI QUÝ THẦY CÔ ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ ĐÓN TIẾP CÁC BẠN.