QUẢN TRỊ KINH DOANH

02/01/2020 10:54  1957


Phiên làm việc bế mạc kiểm định đánh giá 04 chương trình đào tạo

Qua các hoạt động tìm hiểu báo cáo tự đánh giá, tham quan cơ sở vật chất của Trường, phỏng vấn sâu các bên liên quan, rà soát các minh chứng, các chuyên gia đã chỉ rõ những điểm mạnh, tiềm năng và những mặt cần cải tiến, khắc phục của 04 chương trình đào tạo

Những đánh giá, khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA trong đợt này sẽ được Nhà trường nghiêm túc tiếp thu, và cam kết xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai khắc phục những tồn tại, cải tiến liên tục theo đúng quy trình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng


Tính đến nay, ĐH Thủ Dầu Một đã tiến hành kiểm định AUN-QA cho 04 chương trình đào tạo; 04 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong kế hoạch ngắn hạn sắp tới, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai đánh giá ngoài nhiều chương trình đào tạo và cấp cở sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ và tiêu chuẩn AUN-QA