GIÁO DỤC TIỂU HỌC

02/01/2020 10:55  2423

 


Một số hình ảnh làm việc của đoàn đánh giá trong quá trình khảo sát đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại ĐH Thủ Dầu Một:


 Lãnh đạo Trường và các thành viên đoàn đánh giá cùng ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 CTĐT