SƯ PHẠM LỊCH SỬ

03/02/2020 09:03  461
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Sư phạm Lịch sử
Mã ngành: 7140218
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
               -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
               -Toán, Ngữ Văn, GDCD (C14)
               -
Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)

Bấm vào đây xem khung chương trình đào tạo 
 
1. Khái quát về ngành đào tạo:
Ngành Sư phạm Lịch là ngành chuyên về đào tạo giáo viên giảng dạy kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông; ngoài ra còn có thể làm những công việc liên quan khác như: cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, cán bộ trong các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông, xuất bản, thuyết minh viên ở bảo tàng, di tích lịch sử, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên văn phòng...

2. Chuẩn đầu ra cụ thể:
- Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị,  khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn; Vận dụng được những vấn đề cơ bản về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn. Có khả năng sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.
- Kiến thức chuyên môn: Vận dụng được kiến thức lịch sử, kiến thức về phương pháp giảng dạy vào việc giảng dạy lịch sử và nghiên cứu những vấn đề của khoa học lịch sử…
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phương pháp giảng dạy lịch sử truyền thống và hiện đại; Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và công việc.
- Thái độ và phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất chính trị đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật; Có tinh thần phục vụ cộng đồng; Thể hiện thái độ ham học hỏi, khát vọng, chủ động sáng tạo, có ý thức, tác phong chuyên nghiệp trong học tập và rèn luyện suốt đời…

 

3. Cơ hội việc làm:
Giáo viên dạy lịch sử ở trường THCS, THPT, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, cán bộ trong các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông, xuất bản, thuyết minh viên ở bảo tàng, di tích lịch sử, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên văn phòng. Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.

4. Thu nhập:
Từ năm 2021, chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có giáo viên sẽ được thay đổi nhằm đảm bảo đời sống để người lao động yên tâm gắn bó với nghề. Ngoài ra, nếu làm việc tại các đơn vị ngoài nhà nước thì tùy thuộc vào vị trí công việc, năng lực và kinh nghiệm mà sẽ có các mức lương khác nhau.

5. Xu hướng phát triển:
Giáo dục đào tạo có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của các quốc gia, là động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Do đó, làm việc trong ngành sư phạm là bạn tham gia vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề, lĩnh vực của xã hội. Một nghề cao quý luôn được xã hội coi trọng.