Thông báo Lịch học và thủ tục nhập học của tân sinh viên hệ thường xuyên đợt 3 năm 2019

14/02/2020 10:44  3868
TẢI VỀ FILE PDF
>> Tải mẫu phiếu thông tin sinh viên
>> Xem danh mục mã Tỉnh, Huyện, Trường THPT để điền vào phiếu thông tin sinh viên