TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

10/03/2020 10:24  521
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu 
Mã ngành: 7480201D
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển: 
            -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
            -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
            -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
            -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo
 
1. Khái quát về ngành đào tạo
 
Ngành Trí tuệ Nhân tạo là hệ thống có khả năng diễn giải chính xác dữ liệu ngoài, học từ dữ liệu đó và sử dụng những kiến thức đó để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể thông qua sự thích ứng linh hoạt.
Khoa học dữ liệu để  là ngành dựa vào dữ liệu tìm hiểu và phân tích các hiện tượng thực tế và cho phép đưa ra quyết định. Khoa học Dữ liệu giao thoa giữa Trí tuệ Nhân tạo, Học máy và toán thống kê.
 
2. Chuẩn đầu ra cụ thể
+ Về kiến thức
- Có khả năng áp dụng kiến thức toán, khoa học, cơ sở ngành, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.
- Có khả năng phân tích vấn đề của thực tế, chuyển đổi thành các dạng bài toán có thể giải quyết được bằng Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, 
- Có khả năng thiết kế, phát triển, vận hành hệ thống Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu phù hợp với yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.
+ Về kỹ năng
- Có khả năng làm việc nhóm trong vai trò là thành viên hay người lãnh đạo một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chung.
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng đa phương tiện với các đối tượng khác nhau.
- Vận dụng tư duy phản biện, tư duy kỹ thuật, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết trong khi thực hiện công việc.
- Nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.
- Sử dụng thành thạo những kỹ thuật hiện đại và các công cụ cần thiết trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.
+ Về thái độ
- Tôn trọng Luật pháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu
- Thể hiện động cơ học tập suốt đời để phát triển bản thân và nghề nghiệp.3. Cơ hội việc làm
 
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc tại:
- Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.
- Các doanh nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong vận hành và quản lý, cụ thể nhứ sau
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp.
- Áp dụng và phát triển thuật toán thông minh để xây dựng hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp và xã hội.
- Vận hành, quản trị các hệ thống thông tin thông minh.
- Tích hợp các hệ thống thông minh.
 
4. Thu nhập
Mức lương trung bình của một cử nhân (kỹ sư) Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu sẽ dao động từ 8 -20 triệu đồng trên một tháng. Tùy theo từng vị trí công tác và tùy vào công ty, doanh nghiệp mà bạn sẽ có những mức lương khác nhau. 
 
5. Xu hướng phát triển
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học Dữ liệu đã có những bước phát triển quan trọng và sẽ ngày càng gia tăng và mở rộng hầu như mọi dịch vụ hoặc ứng dụng công nghệ hỗ trợ, nhưng xu hướng chính tập trung vào:
- Trí tuệ nhân tạo và Khoa học Dữ liệu sẽ là động lực hỗ trợ chính cho các quyết định của doanh nghiệp
- Xây dựng các hệ thống phân tích kinh doanh, hỗ trợ xử lý biểu đồ và phân tích biểu đồ
- Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây để mở rộng ứng dụng và chia sẻ nội dung phân tích.
Do đó, ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học Dữ liệu được đánh giá là một ngành học có nhiều triển vọng nghề nghiệp trong tương lai.
6. Vị trí của nghề trong xã hội
Kĩ sư hoặc chuyên viên đảm nhận các công việc như hỗ trợ ra quyết định, phát triển chiến lược kinh doanh các công ty sản xuất lớn; 
- Chuyên gia phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát hiện và chuẩn đoán bệnh tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, các công ty nông  nghiệp; 
- Kỹ sư phát  triển  các  phần mềm chatbots, hệ  thống  trợ  lý ảo tại các công  ty quảng cáo; phát triển  hệ  thống  xe tự  lái, các game trí tuệ nhân tạo   
- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nơi đào tạo Kỹ sư, Cử nhân thuộc lĩnh vực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu