TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

13/03/2020 17:33  360

 
1. Khái quát về chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tài chính – ngân hàng được xây dựng theo khung năng lực trình độ giáo dục quốc gia (bậc 7) có thời lượng 60 tín chỉ, chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng cho người học. 
Chương trình gồm có 3 nội dung gồm phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành.
- Phần kiến thức chung gồm học phần triết học, tư duy biện luận ứng dụng, phương pháp nghiên cứu khoa học. Phần kiến thức cơ sở ngành gồm các học phần cơ sở của ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành tài chính - ngân hàng
- Phần kiến thức chuyên ngành người học được học các học phần chuyên sâu ngành như: Tài chính công ty đa quốc gia, Tài chính hành vi, Tài chính vi mô, Tài chính quốc tế, Quản trị ngân hàng thương mại, Marketing ngân hàng, Kế toán tài chính, Chính sách tài chính tiền tệ trong giai đoạn hội nhập, Luận văn thạc sĩ có thời lượng 17 tín chỉ (chiếm tỷ trọng 28.3% trên tổng thời lượng của chương trình đào tạo).
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Về kiến thức 
Nắm vững kiến thức chuyên sâu về tài chính - ngân hàng so với nội dung ở bậc đại học.
- Phát triển khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và đưa ra các nhận xét hoặc kết luận có tính phát hiện cao về các vấn đề và sự kiện trong nước cũng như quốc tế đang diễn ra trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.
- Phân tích, triển khai và đánh giá các hoạt động tài chính tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính đạt hiệu quả.
- Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê trong phân tích mô hình tài chính, các dự án đầu tư và sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê phổ biến như SPSS
2.2. Về kỹ năng 
- Phân tích thị trường tài chính để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các chương trình hành động ngắn hạn;
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách khoa học.
- Thiết lập, thẩm định và quản lý tài chính dự án đầu tư;
-  Lập kế hoạch, soạn thảo văn bản, các hợp đồng kinh tế;
- Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế toán
2.3. Thái độ và hành vi 
Tinh thần trách nhiệm với công việc của bản thân và tập thể; ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội;
- Đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến; ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân; tác phong công nghiệp, kỷ luật, luôn tôn trọng nội qui cơ quan, doanh nghiệp.    
- Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác.


3. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có đủ các điều kiện về văn bằng đúng ngành Tài chính Ngân hàng gồm : Tài chính – Ngân hàng; Ngân hàng; Tài chính; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Phân tích và Đầu tư tài chính; Đầu tư; Đầu tư quốc tế; Đầu tư chứng khoán; Bảo hiểm; Tài chính- Ngân hàng- Bảo hiểm.
4. Nội dung phương thức đào tạo:
Đào tạo theo hình thức chính quy không tập trung (học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

 

5. Khả năng phát triển sau khi tốt nghiệp
Đảm nhiệm các vị trí và chức vụ chủ chốt trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng như: chuyên gia phân tích kinh tế, giám đốc chuyên môn (phụ trách tài chính – kế toán, phụ trách quản lý rủi ro…);
-  Đảm nhiệm vai trò giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
6. Khả năng học lên bậc học cao hơn
- Đủ kiến thức chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước và quốc tế;
- Thực hiện được các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính-ngân hàng; và/hoặc có công trình ứng dụng thành công, có uy tín.