Quy định chuyển trường và quy định học cùng lúc hai chương trình

22/04/2020 10:24  11016
QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH

A. 
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG (Áp dụng cho sinh viên chuyển từ trường khác về Trường Đại học Thủ Dầu Một)
1. Điều kiện
Sinh viên được xem xét để tiếp nhận chuyển đến Trường Đại học Thủ Dầu Một  khi có đủ các điều kiện sau:
+ Không là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định;
+ Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến; (Có điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển của chương trình, ngành dự định chuyển đến đồng thời cùng phương thức tuyển sinh và cùng tổ hợp môn xét tuyển);
+ Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến;
+ Chuyển đến cùng chương trình, ngành đào tạo mà sinh viên đang theo học tại trường xin chuyển đi;
+ Các học phần (môn học) đã học không dưới 5,0 (năm).
2. Các bước sinh viên cần thực hiện
Sinh viên nộp hồ sơ xin chuyển trường vào thời điểm 2 tuần trước khi vào học kì mới hoặc năm học mới, thực hiện các bước sau.
+ Bước 1: Sinh viên chuẩn bị các loại hồ sơ và giấy tờ sau:
- Đơn xin chuyển Trường (theo mẫu của Trường Đại học Thủ Dầu Một) - Bấm vào đây để tải
- Bảng điểm học tập của sinh viên (có ký và đóng mộc đỏ của trường đang học tính đến thời điểm chuyển trường).
- Giấy xác nhận là sinh viên (có ký và đóng mộc đỏ của trường đang học tính đến thời điểm chuyển trường).
- Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc Giấy báo trúng tuyển/Nhập học của sinh viên (bản chính).
- Giấy CMND/CCCD (01 bản photocopy)
+ Bước 2: Sinh viên nộp trực tiếp các loại hồ sơ và giấy tờ đã chuẩn bị ở bước 1 tại Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Dãy B, Cổng số 1), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00).
+ Bước 3: Sau khi nộp xong hồ sơ, sinh viên chờ kết quả. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh viên nộp đơn xin chuyển trường, phòng Đào tạo Đại học sẽ thông báo kết quả cho sinh viên thông qua số điện thoại hoặc email.
+ Bước 4: Sau khi nhận hồ sơ xin chuyển trường của sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học kiểm tra hồ sơ của sinh viên chuyển đến, xem xét nếu đủ các điều kiện trình Hiệu trưởng ra quyết định tiếp nhận sinh viên vào học tại trường.
+ Bước 5: Sau khi có quyết định đồng ý tiếp nhận sinh viên, phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên đến làm thủ tục nhập học (bao gồm nộp hồ sơ và đóng học phí, lệ phí). Hồ sơ nhập học gồm có:
- Đơn xin chuyển trường (có sự đồng ý của hiệu trưởng và đóng mộc đỏ trường xin chuyển đi);
- Hồ sơ lý lịch sinh viên (mẫu theo quy định);
- Học bạ THPT (01 bản sao y chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao y chứng thực);
- Giấy CMND/CCCD (01 bản sao y chứng thực);
- Giấy khai sinh (01 bản sao);
- Nộp học phí và lệ phí.
+ Bước 6: Sau khi sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học, phòng Đào tạo Đại học hướng dẫn sinh viên liên hệ Khoa/Viện để trình diện và hướng dẫn sinh viên làm thẻ sinh viên.

Lưu ý: Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Học cùng lúc hai chương trình (học song bằng)
“Điều 24. Học cùng lúc hai chương trình
1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.
2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:
a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.
b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ 2 trong năm tuyển sinh.
c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 5,0 hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ 2.
3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.
4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.