Hướng dẫn thủ tục nhập học cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

20/09/2020 11:44  11935

 
 
1. Thời gian làm thủ nhập học
- Từ ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020
- Quá thời hạn này, thí sinh không đến làm thủ tục nhập học được hiểu là từ chối nhập học và kết quả trúng tuyển không còn giá trị.
- Giấy Báo trúng tuyển thí sinh sẽ được nhận trực tiếp tại Trường Đại học Thủ Dầu Một khi đến làm thủ tục nhập học (không gửi về nhà cho thí sinh vì không kịp thời gian để làm thủ tục nhập học)
2. Địa điểm làm thủ tục nhập học:
Dãy B (cổng số 1) Trường Đại học Thủ Dầu Một
3. Thời gian bắt đầu học chính thức
- Ngày 11/10/2020 tân sinh viên đến trường để dự buổi đón Tân sinh viên của Chương trình đào tạo/Khoa.
- Ngày 12/10/2020 Tân sinh viên bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu (sẽ ghi chi tiết hướng dẫn trên Giấy vào lớp).
4. Hồ sơ, lệ phí, học phí phải nộp khi nhập học
a) Hồ sơ bao gồm:
- (1) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bản mã vạch và có mộc đỏ)
- (2) Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (01 bản photo không cần công chứng)
- (3) Thẻ bảo hiểm Y tế (01 bản photo không cần công chứng). Trường hợp sinh viên có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng, Nhà trường sẽ hoàn trả lại số tiền đã nộp trước 31/12/2020. Trường hợp không có thẻ BHYT hoặc hết hạn sử dụng sẽ được nhà trường mua BHYT mới.
- (4) Giấy tờ ưu tiên (để đối chiếu điểm ưu tiên đối tượng) nếu có >> Bấm vào đây xem các đối tượng ưu tiên

 

 
b) Lệ phí, học phí và BHYT phải nộp: (đơn vị tính: đồng)

 
5. Các bước làm thủ tục nhập học
Bước 1:
- Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (có mã vạch  và có mộc đỏ)
- Nộp giấy tờ ưu tiên (để đối chiếu điểm ưu đối tượng) nếu có
- Nhận "Giấy báo trúng tuyển”
Bước 2: Nộp học phí, Bảo hiểm Y tế (BHYT) và lệ phí
Bước 3: Nhận giấy vào lớp

Bước 4: Nộp 01 bản photo CMND/CCCD, 01 bản photo thẻ BHYT tế và ghi tờ khai thông tin mua BHYT
Bước 5: Nhận tài liệu học tập và hồ sơ sinh viên
Bước 6: Đăng ký tìm chỗ ở cho tân sinh viên có nhu cầu

Lưu ý: Sau khi thí sinh đã hoàn thành thủ tục nhập học, nhà trường không giải quyết việc rút lại hồ sơ và học phí đã nộp.