QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

08/12/2020 11:08  507
Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 28/11/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Vinh đã phối hợp với trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức  khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo tại (CTĐT) bậc đại học, gồm: Giáo dục học, Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.