NGÔN NGỮ ANH

20/12/2020 20:45  1692

Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 28/11/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Vinh đã phối hợp với trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức  khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo tại (CTĐT) bậc đại học, gồm: Giáo dục học, Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.