Thông báo thi năng khiếu đại học chính quy năm 2022

30/06/2022 13:49  2142
TẢI VỀ FILE PDF
>> Đăng ký dự thi tại địa chỉ : https://t.ly/nmPO
>> Đăng ký ôn thi tại địa chỉ: https://t.ly/DdO2
>> Tải mẫu phiếu đăng kí dự thi