VĂN HỌC

11/04/2017 15:39  8230
THÔNG TIN CHUNG
Tên ngành: Văn học
Mã ngành: 7229030
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 60
Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
               -Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
               -Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)
               -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)

Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo