LỊCH SỬ

11/04/2017 15:42  2717
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Lịch sử
Mã ngành: 7229010
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Chỉ tiêu: 60
Tổ hợp môn xét tuyển:
            -Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
            -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
            -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
            -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)

Bấm vào đây để xem khung chương trình đào tạo